سازوکار مطالبات « رمپنا »

22:31 - 1400/01/17
مدیرعامل بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا سازوکار مطالبات ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی « رمپنا » را از دو محل تشریح کرد.

براساس قانون بودجه دولت موظف است به سرمایه‌گذارانی که نیروگاه گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل می‌کنند بابت سوخت صرفه‌جویی شده معادل سوخت یا هزینه آن را پرداخت کند که از این موضوع بابت هر کدام ازسه نیروگاه بیش از 1.1 هزار میلیارد تومان از محل قرارداد بیع متقابل طلب دارد.

بر مبنای محمدرضا شریفی؛ مدیرعامل بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا که با «صداوسیما» صحبت کرده، مپنا به غیر از این مقدار 7 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی از وزارت نیرو طلبکار است. در فاز اول قراردادهای بیع متقابل سه نیروگاه پرند، عسلویه و فردوسی مشهد برای تبدیل به بخش بخار، هر کدام از نیروگاه‌ها 6 واحد گازی دارند که کار ساخت بخش بخار این نیروگاه‍‌ها آغاز شد. واحد اول بخار نیروگاه پرند ماه گذشته وارد مدار شد و تا پایان سال واحد دوم و تا پیک سال آینده واحد سوم نیروگاه بخار پرند به مدار خواهد آمد.

نیروگاه گازی پرند یک‌هزار مگاوات است که با تبدیل آن به سیکل ترکیبی 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد و راندمان نیروگاه از 33 درصد به 50 درصد افزایش می‌یابد. نیروگاه عسلویه نیز واحد اول بخار آن قبل از پیک سال آینده وارد مدار می‌شود همچنین واحد اول بخار نیروگاه مشهد نیز سال آینده به مدار می‌آید.

در مجموع واحدهای بخار سه نیروگاه ذکر شده در پیک سال 98 با ظرفیت کامل به مدار خواهند آمد. این سه نیروگاه متعلق به مپنا است و البته بخشی از طرح تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی است و سایر نیروگاه‌هایی که قرار است به سیکل ترکیبی تبدیل شوند مالکان آن‌ها دولت یا بخش خصوصی است.

شریفی در این خصوص تاکید می‌کند: نیروگاه کاشان، سمنان، شاهرود، چابهار و خرمشهر برای تبدیل به سیکل ترکیبی مشخص شدند که اغلب مشکلات تأمین سرمایه دارند و به جز نیروگاه کاشان و سبلان که ساخت بخش بخار آن آغاز شده سایر نیروگاه‌ها به دلیل مشکلات هنوز به مرحله اجرا نرسیدند.