مطالبات « شفا » از دولت

01:51 - 1400/01/18
مطالبات هلدینگ شفادارو از دولت حدود 300 میلیاردتومان است که قرار است در توافقی نیمی از این مبلغ پرداخت شود.

منصور سمیعی؛ مدیرعامل سرمایه‌گذاری شفا دارو در خصوص مطالبات این مجموعه از دولت گفت: مطالبات شرکت از بخش دولتی حدود 300 میلیارد تومان است که با توافقی که با دانشگاه علوم پزشکی و بودجه وزارت بهداشت شد، نیمی از این مبلغ پرداخت خواهد شد.

به گفته سمیعی با این وصف که دست شرکت‌ها به دولت نمی‌رسد، سیاست تغییر بخش دولتی به خصوصی صورت گرفت؛ به طوریکه در پخش رازی تاکنون از اوراق مشارکت نیز استفاده نشده است.

تفصیل نشست معارفه را اینجا بخوانید.