موافقت « فولاد » با فرمول شورای رقابت

02:35 - 1400/01/18
فولاد مبارکه فرمول شورای رقابت را پذیرفت. فرایند کشف قیمت در بورس کالا، شفاف و واقعی است.

بهرام سبحانی،؛ مدیرعامل فولاد مبارکه با تایید این موضوع می‌گوید: وقتی یک مکانیسم و فرمول را می‌پذیرند و به ما ابلاغ می‌کنند که اجرا کنیم باید آنرا برای همه شرایط بپذیرند، نه این که هر جا نفع شان را تامین می‌کند به فرمول شورای رقابت استناد کنند و هر جا نفع شان را تامین نمی‌کند ، مخالف آن باشند.

مشروح گفت‌وگو را اینجا بخوانید.