تفاهم بیمه مرکزی با بیمه اتکایی روسیه

09:56 - 1400/01/18
تفاهم‌نامه جدیدی میان بیمه مرکزی با شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه به امضا رسید.

بیمه مرکزی: عبدالناصر همتی؛ رییس کل بیمه‌مرکزی  و سفیر ایران در چین دراین خصوص می‌گوید: پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه اتکایی در تقویت تجارت خارجی و فرامنطقه ای، توسعه اقتصادی و اتحاد و یکپارچگی اجتماعی دو کشور ایران و روسیه از مهمترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

براساس این تفاهم نامه هر یک از دو طرف باید زمینه حضور و فعالیت عاملین بیمه‌گری خود در بازارهای بیمه طرف دیگر را در چارچوب قوانین و مقررات جاری بیمه و بیمه اتکایی هریک از دو کشور از طریق همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌های بیمه‌ و اتکایی فراهم ‌آورد.