برنامه نوسازی 13 هزار تاکسی فرسوده

11:33 - 1400/01/18
براساس تفاهم‌نامه منعقده بین پست‌بانک‌ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تعداد 1000 فقره تسهیلات 75 میلیون تومانی و12 هزار فقره 25 میلیون تومانی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری پرداخت می‌شود.

روابط عمومی: در راستای تحقق اهداف دولت در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و به‌منظور مشارکت در نوسازی تاکسی‌ها و ون‌های فرسوده، تفاهم‌نامه‌ای بین پست‌بانک‌ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امضا شد که براساس آن تسهیلات مورد نیاز به صاحبان تاکسی‌های فرسوده پرداخت می‌شود.

براساس این تفاهم‌نامه؛ متقاضیان ازسوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به پست‌بانک‌ایران معرفی و پس از انجام اعتبارسنجی لازم براساس سیاست‌ها و ضوابط اعتباری بانک، تسهیلات موردنیاز واگذار می‌شود.

اعتبار این طرح از ابتدای تیرماه سال جاری به مدت یکسال است و در مرحله اول پرداخت این تسهیلات برای 12هزار متقاضی دارنده تاکسی فرسوده و 1000 متقاضی دارنده ون فرسوده درنظر گرفته شده که درصورت ایفای تعهدات طرفین، در مرحله دوم 15 هزار متقاضی دیگر نیز می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

مبلغ تسهیلات برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده به ازای هر دستگاه تاکسی حداکثر 25 میلیون تومان با بازپرداخت 48ماهه و مبلغ تسهیلات برای ون‌های فرسوده نیز به ازای هر دستگاه 75 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماهه تعیین شد که نرخ سود آن براساس مصوبه بانک مرکزی 18درصد است.