زمان عرضه 5 درصد سهام « قجام »

10:04 - 1400/01/21
5 درصد از سهام فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام با قیمت هر سهم 340 تومان پایان آذرماه در فرابورس عرضه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در نظر دارد تعداد 15.600 میلیون سهام معادل 5 درصد از سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام را به طور یکجا و به صورت نقد از طریق فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر هم 340 تومان و تاریخ عرضه روز چهارشنبه 21 آذرماه امسال تعیین شد.

زمان عرضه 5 درصد سهام « قجام »4