تفاهم‌نامه «وبملت » با مناطق آزاد

10:06 - 1400/01/21
تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف افزایش تعامل دو طرف به امضا رسید.

بانک ملت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری‌ای که به امضای محمد بیگدلی؛ مدیرعامل این بانک و مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسید، سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی دو طرف افزایش می‌یابد و بانک ملت به دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های معرفی شده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، خدمات ویژه ارائه می‌کند. دو طرف امیدوارند تفاهم‌نامه مذکور بتواند ارتباط مناطق آزاد و ویژه را با سیستم پولی و مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.

بانک ملت در چارچوب این تفاهم‌نامه، انواع خدمات خرد و ویژه بانکداری الکترونیک، اعتباری، سرمایه گذاری، تامین سرمایه و کارگزاری و خدمات ارزی را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت های معرفی شده، ارائه خواهد کرد. اعتبار این تفاهم‌نامه سه سال شمسی در نظر گرفته شده است که با توافق دو طرف برای سال یا سال‌های بعد قابل تمدید خواهد بود.