3 تصمیم اساسی برای آهن اسفنجی

10:17 - 1400/01/21
کارگروه اصلی تنظیم بازار فولاد اگر چه برای آهن اسفنجی تصمیم‌های مهمی در این باره اتخاذ کرد، اما از دید تحلیلگران و ناظران دیر هنگام است.

دنیای بورس: بخش اول پیشنهاد اصلاحی کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد (به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) پذیرفته شد، بنابراین براین اساس:

1. عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا به صورت اختیاری است.

2. خریداران آهن اسفنجی در بورس کالا، الزامی به عرضه محصول‌های تولیدی بعدی در بورس کالا در قبال مواد اولیه دریافتی ندارند.

3. حداکثر قیمت فروش یا پایه آهن اسفنجی 50 درصد آخرین قیمت کشف شده نقدی شمش فولادی در بورس کالا است.

3 تصمیم اساسی برای آهن اسفنجی5