تفاهم‌نامه ایران خودرو و معاونت ریاست جمهوری

10:26 - 1400/01/21
تفاهم‌نامه حمایت از شتاب دهنده‌ها و مراکز نوآوری در حوزه فن‌آوری‌های وابسته به صنعت خودرو میان ایران خودرو و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و با تضمین ۵ ساله خرید محصول‌ها امضا شد.

ایکوپرس: تفاهم نامه حمایت از شتاب دهنده‌ها و مراکز نوآوری درحوزه فن آوری‌های وابسته به صنایع خودرو با حضور سورنا ستاری؛ معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری و هاشم یکه‌زارع؛ مدیرعامل ایران خودرو به امضا رسید. این تفاهم نامه در راستای سیاست‌های کلی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد مراکز نوآوری و کارآفرینی فن‌آورانه و رسوخ نوآوری در صنایع مادر و کلیدی به امضا رسیده است.

یکه‌زارع در این باره می‌گوید: معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری بستر مورد نیاز را ایجاد کرده تا بتوانیم از توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و  توان مهندسان جوان در مسیر به روز آوری صنعت خودروسازی بهره مند شویم.

وی از تضمین خرید محصول‌های تولیدی در شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت:‌ به مدت 5 سال خرید تکنولوژی و دانش فنی و محصول‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه قطعه‌سازی را تضمین می‌کنیم.

یکه‌زارع با بیان اینکه خودروسازی سبب رونق بیش از 50 صنعت می شود ادامه داد: تحریم تهدیدی برای صنعت خودروسازی بوده اما باید آن را به فرصتی تبدیل کنیم تا این لکوموتیو با شتاب حرکت کند. توجه «خودرو» به شرکت‌های دانش بنیان است که در انتقال دانش تولید قطعه فعالیت می‌کنند.

ترویج اطلاع رسانی و همگام کردن صنایع و شرکت‌های مختلف منتفع در جهت بهبود و افزایش کیفیت‌ خدمات و محصولات، در حوزه صنایع خودرو و تجهیزات، پیش برد اهداف تحقیقاتی و ارایه طرح‌های عملیاتی جهت بکارگیری فن‌آوری‌های مرز دانش و روز جهانی در حوزه خودرو، ‌حمایت از شتاب دهنده‌های تخصصی برای جذب، تیم سازی و آموزش و توان سازی نوآوران و کارآفرینان این حوزه، شبکه سازی بازیابی و سرمایه گذاری بر روی تیم‌ها و هسته‌های فن‌آور، مهم ترین مفاد تفاهم نامه منعقد شده میان ایران خودرو و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری است.

طبق این تفاهم نامه معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری متعهد به کمک به بهسازی زیرساخت های لازم شامل فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات مناسب برای شکل‌گیری مراکز نوآوری و شتاب دهی، حمایت از تاسیس و راه‌اندازی مراکز نوآوری با محوریت فن‌آوری‌ها و کاربردهای حوزه صنایع خودرو به ویژه در زنجیره قطعه‌سازی است.

همچنین حذف مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار مراکز نوآوری و ایجاد زمینه لازم برای همکاری و انعقاد تفاهم نامه‌های هدف محور با شرکت‌های دانش بنیان و سایر دستگاه‌های مرتبط از دیگر تعهدات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری است.

در این تفاهم نامه ایران خودرو نیز متعهد به تلاش حداکثری برای تعریف مسایل و چالش‌های صنعت خودرو و در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز و تضمین خرید راه حل ها و محصولات اعتبار سنجی شده در شبکه قطعه سازان دانش بنیان است. تلاش حداکثری برای فراهم کردن محتوا و آموزش های فنی برای توانمندی سازی تیم‌های مستقر در شتاب دهنده‌ها، شامل بازدیدها و دوره های آموزشی مرتبط با مشکلات مطرح شده نیز بخشی از تعهدات ایران خودرو در این تفاهم نامه است.

برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از طرفین تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تدوین برنامه های اجرایی توافق ها تامین اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها را را برعهده دارد. زمان آغاز همکاری مشترک در قالب تفاهم نامه، از زمان امضای طرفین و مبادله آن بوده و اعتبار آن به مدت سه سال تعیین شده است.