تغییر تعداد شعب بانکی در ایران

10:39 - 1400/01/21
تعداد شعب بانکی در یک‌سال اخیر افزایش معناداری را تجربه کرده است.

مهر: تعداد شعب بانک‌های کشور، از ۲۳ هزار و ۷۵ شعبه در بهمن ماه سال گذشته به ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در بهمن‌ماه سال جاری رسید که حاکی از ایجاد ۴۷۴ شعبه جدید توسط بانک‌ها، در یکسال گذشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم حکایت از آن دارد که تعداد شعب بانک‌ها در حالی در یکسال گذشته افزایش یافته که دولتمردان و سیاست‌گذاران چندین بار بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند.