بانک‌های بورسی مجاز تسویه « اخزا »

10:46 - 1400/01/21
معاونت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد فهرست بانک‌های مجاز مشمول تسویه اوراق خزانه را به روزرسانی کرد.

دنیای بورس: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل وزارت اقتصاد در نامه‌ای به اداره‌های اقتصادی استان‌ها با اشاره به اتمام ظرفیت تعدادی از بانک‌ها، فهرست بانک‌های مجاز مشمول تسویه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را اعلام کرد.

براین اساس، ظرفیت بانک‌های ملی، ملت، شهر، دی، تجارت، رفاه کارگران، کوثر، پست بانک، پاسارگاد، صادرات، پارسیان، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری ملل به اتمام رسیده است.

با توجه به اتمام ظرفیت بانک‌های مذکور، بانک های مجاز مشمول تا اطلاع ثانونی شامل بانک سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین، خاورمیانه، انصار، آینده، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، سینا و بانک قرض الحسنه رسالت اعلام شده است.

آخرین مهلت ارسال درخواست‌های مربوط به صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، پایان بهمن جاری اعلام و تصریح شده ملاک پرونده های قابل رسیدگی و اقدام توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی،ثبت آنها در دبیرخانه وزارتخانه متبوع به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط بصورت کامل تا تاریخ مذکور است و به پرونده های ناقص و ارسال شده بعد از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.