مصوبه مجلس درباره سود مرکب بانک‌ها

10:46 - 1400/01/21
نمایندگان مجلس، همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مکلف کردند اقدام به بخشودگی سود مرکب از اول اردیبهشت ۹۴ کنند.

خانه ملت: در ادامه بررسی مجلس در مورد بودجه 97 ، بند «و» تبصره 16 ماده واحده با 167 رای موافق، تصویب شد. طبق این بند در راستای حکم ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال 94 تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه شده و بدون احتساب جریمه 6 درصدی تسویه و ضمنا تمامی پرداخت‌ها در طول سررسید تا تاریخ تسویه از بدهی کسر می‌شود.