نحوه محاسبه مطالبات ارزی بانک‌ها از دولت

10:48 - 1400/01/21
با تصویب هیات وزیران، نحوه محاسبه سود و وجه التزام تمامی مطالبات ارزی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از دولت مشخص شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت: هیات وزیران با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها و نظام مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی، در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد.

بر این اساس، سود و وجه التزام همه مطالبات ارزی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیات وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می شود، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

  • قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.
  • برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفا وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.

دیگر مصوبه‌های هیات وزیران را اینجا بخوانید.