هزینه مطالبات سوخت شده به چه معناست؟

11:56 - 1400/01/21
هزینه مطالبات سوخت شده Bad debt expense یکی از اقلام صورت‌های مالی سود و زیان هزینه مطالبات سوخت شده است که بیانگر مبلغ دریافت نشده یا غیرقابل دریافت (غیر قابل وصول) از سری اقلام دریافتنی‌ها است.

ایبنا: از دید حسابداری هر زمان مبلغ هزینه مطالبات سوخت شده افزایش یابد، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز به همان تناسب افزایش می‌یابد.

به طور معمول زمانی که مشتری قادر به پرداخت تعهدات و بدهی‌های خود نیست هزینه مطالبات سوخت افزایش می‌یابد. البته این بدان معنا نیست که تمامی مبلغ تسهیلات از دست رفته است. بلکه در بسیاری از موارد در هنگام اعلام ورشکستگی نهادها دارایی‌های خود را نقد کرده و قسمتی از بدهی‌ها طی روندی قانونی بازپرداخت می‌شود.