بخشنامه جدید وزارت صمت درباره آهن اسفنجی

13:03 - 1400/01/21
وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه جدیدی درباره فروش آهن اسفنجی صادر کرد.

وزارت صمت در بخشنامه ای اعلام کرد که فروش آهن اسفنجی، تنها به واحدهای تولیدی که مصرف کننده واقعی این محصول باشند، عرضه شده و فروش به افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است