5 نمادی که امروز متوقف میشوند + دلیل

14:07 - 1400/01/21
5 نماد امروز پس از معاملات متوقف میشوند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بورس تهران، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های مبین انرژی خلیج فارس، فروسیلیس ایران و ذغال سنگ نگین طبس برای برگزاری مجمع سالانه، بورس کالا برای دو مجمع سالانه و فوق العاده و سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت برای دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده بسته می شود.

براین اساس، "مبین، فروس، کطبس" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته، "کالا" برای تصویب صورت های مالی و افزایش سرمایه 34 درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، "وصنعت" برای انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و افزایش سرمایه 34 درصدی از محل سود انباشته، یکشنبه هفته آینده تصمیم گیری می کنند.

در جریان معاملات سه شنبه "مبین، کالا، وصنعت، کطبس و فروس" با رشد 4.9 ، 3.2 ، 4.9 ، 1.3 درصدی و اندک قیمت و صف خرید روبرو بوده اند.