سه نماد متوقف شد + دلیل

15:04 - 1400/01/21
سه نماد شرکت بورسی امروز متوقف شد.

به گزارش «دنیای بورس»، امروز در بازار سهام، نماد «گکوثر» و «حسینا»  برای 50 درصدی و کنفرانس متوقف شدند. همچنین وقفه معاملاتي نمادهای «بساما» و «وپترو» به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت با وقفه معاملاتی روبه رو شدند.نماد معاملاتي شركت تراكتورسازي‌ايران‌ (تايرا1) نیز با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد.