در جلسه وزیر صمت با نوردکاران فولادی چه گذشت

15:12 - 1400/01/21
در نشست وزیر صنعت با نورد کاران در خصوص شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد مقرر شد، کمیته کارشناسی و بهره گیری از نظرات تشکل های حوزه فولاد تشکیل شود.

به گزارش «دنیای بورس»، در جلسه ای که نورد کاران با وزیر صنعت ، معدن و تجارت داشتند مقرر شد کمیته‌ای مسوول بررسی شیوه نامه زنجیره فولاد شود که از انجمن های مرتبط نیز مشورت گرفته شود و جمع بندی جلسه به رزم حسینی اعلام شود . به گزارش روابط عمومی انجمن نورد کاران فولادی ایران ، اعضای این کمیته داریوش اسماعیلی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت ، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت و جعفر سرقینی معاون سابق امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و سید احمد رضوی نیک و سید علی محمد ابویی از انجمن نوردکاران و سه نفر نیز اعضای انجمن فولاد مشخص شدند و مقرر شد اعضای مشخص شده تشکل های مرتبط در زنجیره فولاد نیز در کمیته کارشناسی دعوت بعمل آمده و از نظراتشان در جمع بندی شیوه نامه استفاده شود .

از انجمن نوردکاران فولادی، احمد رضوی نیک رییس انجمن نورد کاران فولادی ، علی محمد ابویی، نایب رییس انجمن ، احمد خوروش، عضو هیات مدیره ، محمد جابریان و حمید طاهری زاده از اعضای انجمن نوردکاران فولادی حضور داشتند.