« سمایه » تعلیق شد | « کدما » متوقف شد

15:14 - 1400/01/21
دو نماد کدما و سمایه با تعلیق و توقف نماد روبه روشدند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، به استناد بند 7 ماده 13مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی بانک سرمایه ، نماد معاملاتی سمایه حداکثر تا تاریخ 1399/10/15 تعلیق می گردد.

بورس تهران هم نوشت: به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط معدنی دماوند، نماد معاملاتی کدما حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف می گردد. بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده است.