چین: امریکا بدون پیش شرط به برجام برگردد

15:14 - 1400/01/21
چین گفته است آمریکا بدون پیش‌شرط به برجام بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند.

به گزارش «دنیای بورس»، چین گفته است: آمریکا بدون پیش‌شرط به برجام بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. ایران نیز باید به زودی پایبندی به تعهدات هسته ای اش را از سر بگیرد