معرفی صرافی‌های متخلف

11:24 - 1400/01/25
اسامی خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

بانک مرکزی اسامی صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی اعلام می‌کند و نام خریداران و فروشندگان عمده ارز را نیز برای بررسی به سازمان امور مالیاتی می فرستد.

فرشاد حیدری؛ معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی‌های غیرمجاز می‌گوید: پرونده صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مرتبط ارجاع و در نامه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی نام صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شد.

تصمیم اخیر بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز انجام می‌گیرد.