سطح توانگری مالی بیمه‌ای‌ها

11:36 - 1400/01/25
بیمه مرکزی سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه را در پنج سال گذشته (95-1391) را منتشر کرد که براساس آن 13 شرکت در سطح یک توانگری قرار گرفتند.

بیمه مرکزی: شرکت‌های بیمه‌گر «آسیا»، «البرز»، «پارسیان»، «ملت»، «رازی»، «سامان»، «پاسارگاد»، «کارآفرین»، «کوثر»، «ما»، «سرمد»، «تعاون»، «اتکایی ایرانیان»، «امید ایران معین»، «آسماری» و «اتکایی امین» در سطح یک توانگری مالی قرار گرفتند.

در سطح 2 توانگری مالی شرکت‌های بیمه «دانا»، «معلم»، «سینا»، «دی» و «آرمان» قرار دارند و در سطح سه این رتبه‌بندی نیز شرکت «میهن» جای گرفته است.

با این حال سطح چهار این توانگری مالی، شرکت‌های بیمه «ایران»، «نوین» و «حافظ» قرار دارند که نکته قابل توجه آن حضور بیمه ایران به عنوان شرکتی کاملا دولتی در سطح چهار توانگری مالی است.