الزام صندوق‌ها به یک مصوبه

11:39 - 1400/01/25
صندوق‌های سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل 5 درصدی از ارزش کل دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام شدند.

سنا: براساس گفته علی سعیدی؛ معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» از این پس صندوق‌های سرمایه گذاری مزبور ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل 5 و حداکثر 20درصدی از ارزش کل دارایی‌های صندوق در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس" شدند.

سعیدی تاکید می کند: در طول دوره اخیر حداکثر میزان سپرده صندوق ها به 60 درصد کاهش یافت و در آینده نزدیک نیز این نصاب به 50 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.