آمارهای پولی و بانکی در آبان سال جاری نشان می‌دهد

نزول دو واحد درصدی رشد نقدینگی

11:45 - 1400/01/25

-گزارش بانک مرکزی در آبان نشان می‌دهد رقم نقدینگی به 1161 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان 94) معادل 28 درصد بود که نشان می‌دهد از میزان رشد نقدینگی نسبت به ماه‌های قبل کاسته شده است.

-بر اساس آمارهای این گزارش، بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در آبان ماه به 8/ 61 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 15 درصد رشد کرده است.

-آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال جاری به 101 هزار میلیارد تومان رسیده است.

-بر اساس آمارهای پولی و بانکی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها در آبان ماه به 143 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 8 ماه نخست سال جاری 8/ 20 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، رشد بدهی دولت به بانک‌ها تنها 8/ 7 درصد بوده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.