بررسی معافیت مالیاتی از تجدید ارزیابی‌ها

11:49 - 1400/01/25
شصت‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتشار سه خبر مهم همراه بود؛ براین اساس وزیر اقتصاد در حالی تاکید کرده دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی‌ها خبر داده، این در حالی است که ابراز امیدواری شده قانون بانکداری بدون ربا در اردیبهشت‌ماه سال آینده به جمبع‌بندی برسد.  

علی طیب‌نیا؛ وزیر اقتصاد در شصت‌وچهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: دولت به دنبال امنیتی کردن این بازار نیست. همچنین دخالت دستوری در بازار ارز در نظر دولت نبوده و نیست.

محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه تاکید کرد: معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی در کارگروهی در حال بررسی است و  این موضوع نهایی خواهد شد. به گفته وی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه عوارض حاصل از صادرات مواد خام باید برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا بازگردد؛ موضوعی که به رغم پیگیری های متعدد تاکنون میسر نشده است

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد: در مجلس دهم بعد از 33 سال، قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاح می‌شود. به گفته وی بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی این طرح آغاز شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: متن نهایی قانونی بانکداری بدون ربا در اردیبهشت ماه سال آینده به جمع‌بندی برسد.

مشروح صحبت‌های وزیر اقتصاد را اینجا بخوانید.

مشروح صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی ایران را اینجا بخوانید.

مشروح صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را اینجا بخوانید.