واکاوی تحقق درآمد بودجه 96

11:49 - 1400/01/25
مرکز پژوهش‌های مجلس از عدم تحقق 62 هزار میلیارد تومان از درآمدهای لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از رقم 320 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده، در نهایت حدود 258 هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شود (62 هزار میلیارد تومان عدم تحقق). در مورد مصارف عمومی نیز انتظار این است که هزینه های جاری حدود 213 هزار میلیارد تومان، طرح‌های عمرانی حدود 33 هزار میلیارد تومان و پرداخت‌ بدهی‌های دولت 12 هزار میلیارد تومان محقق شود.

گزارش کامل پژوهش مجلس را اینجا بخوانید.

متن کامل مرکز پژوهش‌ها را اینجا بخوانید.