مرکز آمار ایران گزارش داد

ابعاد رکود ساختمانی در سال 94

11:52 - 1400/01/25

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت ساخت‌و‌سازهای مسکونی در شهر تهران ‌و کل مناطق شهری کشور، ابعاد رکود ساختمانی در سال 94 را تشریح کرد.
محتوای آمارهای ارائه شده در گزارش جدید مرکز آمار درباره «حجم صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 94‌» نشان می‌دهد، سال گذشته رکود ساختمانی نسبت به یک سال قبل از آن- سال 93-عمیق‌تر بوده است. طوری که در سال 94، تعداد پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور برای احداث واحدهای مسکونی جدید، نسبت به سال 93 با کاهش 9/ 6 درصدی مواجه شده است. رکود ساختمانی در سال 94 در مقایسه با سال 93 در شهر تهران نیز مانند سایر شهرهای کشور عمیق‌تر بوده است.در سال 94، تعداد پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری تهران برای احداث واحدهای مسکونی جدید حدود 1/ 19 درصد در مقایسه با سال 93 افت کرد که این موضوع نشان‌دهنده عمق بیشتر رکود ساختمانی در شهر تهران در مقایسه با میانگین ساخت و سازهای جدید در کل نقاط شهری کشور است.