همراه با گزارش‌های فصل پاییز (2)

امید دستگاه‌های برقی به سه ماه سوم

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه دستگاه‌های برقی در شرایطی ارائه شد که عمده این شرکت‌ها تعدیل خاصی در سودآوری ارائه نکرده‌اند و با توجه به پوشش سود در این مدت، قرار است عمده سود را در فصل زمستان پوشش دهند.

امید دستگاه‌های برقی به سه ماه سوم14