همراه با گزارش‌های فصل پاییز (3)

ناهماهنگی سودآوری در گروه لاستیک

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه لاستیک و پلاستیک در شرایطی ارائه شد که این شرکت‌ها عملکرد متفاوتی در دوره 9 ماهه داشته‌اند. برخی شرکت‌ها مانند «پاسا» و «پلاس» در این دوره زیان محقق کرده و تعدیلی در پیش‌بینی سود خود ارائه نکرده‌اند. اما برخی شرکت‌های دیگر نظیر «پتایر» تحقق بالایی از سود خود داشته یا مثل «پدرخش» تعدیل قابل توجهی در سود مورد انتظار خود تا پایان سال جاری داده‌اند.

ناهماهنگی سودآوری در گروه لاستیک13