همراه با گزارش‌های فصل پاییز (5)

طبیعت نوسان سود در ساختمانی‌ها

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل پاییز شرکت‌های گروه انبوه‌سازی در شرایطی منتشر شد که مشابه رفتار طبیعی این گروه شاهد اختلاف جدی میان درصد تحقق پوشش سود در نمادهای این صنعت هستیم. پروژه‌محور بودن و تحقق‌های ناگهانی سودآوری در انبوه‌سازان دلیل چنین وضعیتی محسوب می‌شود.

طبیعت نوسان سود در ساختمانی‌ها14