همراه با گزارش‌های فصل پاییز (7)

از تعدیل مثبت تا زیان سنگین حمل و نقلی‌ها

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه حمل و نقل در شرایطی منتشر شد که روند بسیار متفاوتی را میان نمادهای این گروه شاهد هستیم. از تعدیل مثبت «حپترو» و «حریل» گرفته تا زیان تحقق‌یافته «حفارس» و «حکشتی».

از تعدیل مثبت تا زیان سنگین حمل و نقلی‌ها14