همراه با گزارش‌های فصل پاییز (8)

خودنمایی «خودرو» در صنعت خودرو

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های خودرویی در شرایطی ارائه شد که هرچند عمده این شرکت‌ها تغییر مثبتی در سود مورد انتظار خود ارائه نکرده‌اند، اما شرکت ایران‌خودرو با تعدیل مثبت 56 درصدی سود پیش‌بینی‌شده خود، عملکرد چشم‌نوازی را در این گروه بر جای گذاشته است.

خودنمایی «خودرو» در صنعت خودرو16