همراه با گزارش‌های فصل پاییز (9)

خوش‌بینی دارویی‌ها به فصل آخر

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های دارویی در شرایطی ارائه شد که تقریبا تعدیل مثبت در پیش‌بینی سودآوری آنها مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه در میزان پوشش سود نیز این شرکت‌ها چندان قدرتمند عمل نکرده و امید خوبی به سه ماه پایانی سال میان عمده شرکت‌های دارویی قابل رصد است.

خوش‌بینی دارویی‌ها به فصل آخر4