همراه با گزارش‌های فصل پاییز (10)

سودآوری قدرتمند گروه رایانه‌ای

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های رایانه‌ای در شرایطی ارائه شد که این شرکت‌ها عملکرد نسبتا مناسبی را در این مدت تجربه کردند. «سیستم» و «رکیش» با تعدیل مثبت سودآوری و همچنین «رانفور» و «آپ» با پوشش مناسب سود سالانه در مدت 9 ماه توانسته‌اند عملکرد مناسبی از خود بر جای بگذارند.

سودآوری قدرتمند گروه رایانه‌ای19