همراه با گزارش‌های فصل پاییز (12)

سود بدون هیجان پالایشی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های پالایشی در شرایطی ارائه شد که عمده این شرکت‌ها پوششی مطابق با روند 9 ماهه و مشابه پیش‌بینی‌های قبلی را به ثبت رساندند.

سود بدون هیجان پالایشی0