همراه با گزارش‌های فصل پاییز (14)

ترافیک تعدیل‌ها در گروه فلزی‌ها

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه فلزات اساسی در شرایطی منتشر شد که بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه تعدیل مثبت‌های قابل توجهی داده‌اند.

ترافیک تعدیل‌ها در گروه فلزی‌ها4