همراه با گزارش‌های فصل پاییز (16)

کانه‌های فلزی بدون تعدیل منفی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه کانه‌های فلزی در شرایطی منتشر شد که بر خلاف سال‌های گذشته، این گروه نه تنها تعدیل منفی نداشته، بلکه در برخی نمادها انتظار رشد سودآوری به وجود آمده است. بخشی از کم بودن میزان پوشش سود نیز به انتظار برای تحقق درآمدهای سرمایه‌گذاری آنها تا پایان سال جاری بر می‌گردد.

کانه‌های فلزی بدون تعدیل منفی16