همراه با گزارش‌های فصل پاییز (18)

تداوم ضعف صنعت کاشی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه کاشی و سرامیک در شرایطی منتشر شد که همچنان وضعیت نه چندان دلچسبی در عملکرد این گروه قابل رویت است.

تداوم ضعف صنعت کاشی1