همراه با گزارش‌های فصل پاییز (19)

14 پیش‌بینی در گروه محصولات شیمیایی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه محصولات شیمیایی در شرایطی منتشر شد که سهم تعدیل‌های مثبت سودآوری در این گروه بیش از تعدیل‌های منفی است.

14 پیش‌بینی در گروه محصولات شیمیایی16