همراه با گزارش‌های فصل پاییز (20)

عملکرد 9 ماهه چند صنعت دیگر

11:55 - 1400/01/25
در آخرین سری از گزارش‌های عملکرد 9 ماهه، برخی گروه‌هایی که تعداد گزارش‌های کمتری ارائه کرده بودند را در زیر مشاهده می‌کنید.

عملکرد 9 ماهه چند صنعت دیگر10

عملکرد 9 ماهه چند صنعت دیگر13

عملکرد 9 ماهه چند صنعت دیگر2