درآمد کی بی سی در مسیر صعودی

11:59 - 1400/01/25
شرکت کی بی سی گزارش از پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند بر پایه اطلاعات میان دوره ای 9 ماهه روی «کدال» منتشر کرد. در این گزارش EPS شرکت 78.3 تومان اعلام شده است که علاوه بر پوشش 86 درصدی در 9 ماه نخست نسبت به پیش بینی قبلی با 18 درصد تعدیل مثبت رو به رو شده است.

عمده تغییرات صورت گرفته کاهش هزینه های مالی به دلیل استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و وصول به موقع وجوه حاصل از فروش واکسن ها بوده که نیاز به اخذ تسهیلات را کاهش داده است. «کی بی سی» در عملکرد 9 ماهه خود توانسته 12 میلیارد و 800 میلیون تومان سود محقق کند و با پوشش 86 درصدی عملکرد مطلوبی از خود بر جای بگذارد.

این شرکت در اولین پیش بینی، حدودا 10 میلیارد تومان سود خالص در نظر گرفته بود که این رقم در گزارش 9 ماهه به بیش از 14.8 میلیارد تومان (48 درصد تعدیل مثبت نسبت به اولین پیش بینی) افزایش یافته است.