عملکرد نه‌ماهه «وتعاون»

12:00 - 1400/01/25
 بیمه تعاون درباره عملکرد نه ماهه خود توضیحات تکمیلی ارائه داد.  

براساس تازه‌ترین‌ گزارش منتشر شده بیمه تعاون، کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری این شرکت بیمه‌ای در 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه نسبت به 3 ماهه ابتدایی سال‌جاری متاثر از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در 6 ماهه نسبت به 3 ماهه اول به میزان 85 درصد و عدم افزایش خسارت نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده (افزایش خسارت نسب به 3 ماه اول 65 درصد) بوده است. این در حالی است که کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری «وتعاون» در 9 ماه ابتدایی سال نسبت به 6 ماهه اول به میزان 11 درصد ناشی از جذب بیمه‌های کم ریسک در 3 ماهه سوم سال جاری با حق بیمه صادره حدود 430 میلیارد ریال است.

اطلاعات و صورت‌های مالی «وتعاون» نشان می‌دهد: هزینه‌های کارمزد و بازاریابی در قراردادهای بیمه‌ای کم ریسک فروخته شده در حالی در 3 ماهه سوم افزایش یافته که این نوع بیمه‌ها تناسب ضریب خسارت را کاهش داده و منجر به سود شرکت شده است. البته یکی از دلایل افزایش سود بیمه تعاون نسبت به 3 ماهه ابتدای سال‌جاری افزایش پرتفوی شرکت از 234 میلیارد ریال به یک‌هزار و 2 میلیارد ریال بوده است. بر مبنای صورت‌های مالی بیمه تعاون، افزایش دارایی ثابت ناشی از خرید ساختمان شعبه «اردبیل» به مبلغ 38 میلیارد ریال بوده است.

عملکرد نه‌ماهه «وتعاون»19