تعدیل مثبت 63 درصدی «قچار»

12:07 - 1400/01/25
پیش بینی درآمد هر سهم «قچار» بر اساس عملکرد 9 ماه نسبت به گزارش قبلی 63 درصد با تعدیل مثبت مواجه شده و بر این اساس سود هر سهم 19.1 تومان تعیین شده است.

شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در پیش‎بینی جدید مبلغ فروش خود را از 84 میلیارد تومان به 67 میلیارد تومان کاهش داده است. علت این کاهش «عدم موجودی محصول قابل فروش در سال جاری» و «تحقق نیافتن واردات شکر خام» در نظر گرفته شده است. از 20 هزار تن فروش مورد انتظار این شرکت 16 هزار تن آن در 9 ماه نخست سال محقق شده و بر اساس عملکرد دی ماه 4 هزار تن باقی مانده نیز تقریبا محقق شده است. با احتساب گزارش عملکرد دی ماه، از ابتدای سال تا پایان دی ماه 97 درصد از کل مبلغ و میزان فروش مورد انتظار محقق شده است.

همچنین به دلیل عدم تحقق واردات شکر خام، شرکت از ظرفیت موجود در سه ماهه پایانی سال اقدام به تصفیه 18 تن شکر خام به صورت کارمزدی کرده که 13 تن بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده قبلی است و از این محل نیز مبلغ 2 میلیارد تومان به کل مبالغ فروش افزوده شده است. همچنین بهای تمام شده محصول‌ها در گزارش جدید افزایش قابل توجهی داشته است که علت آن افزایش هزینه‌های سربار از 320 میلیون تومان به یک میلیارد و 630 میلیون به دلیل تعمیرات اساسی ماشین آلات است. با توجه به موارد فوق «قچار» حدود 2 میلیارد و 700 میلیون سود خالص پیش بینی کرده است که با توجه به سرمایه 14 میلیارد تومانی شرکت به ازای هر سهم 19.1 تومان سود پیش بینی شده است. «قچار» در 9 ماه ابتدایی سال 134 درصد از سود مورد انتظار را پوشش داده است.