دماسنج بازار

خیز قیمت در گروه رایانه

12:24 - 1400/01/25
با شروع معاملات امروز، جهش قیمت در نمادهای این گروه را مشاهده می‌کنیم. تعدیل مثبت «آپ» این نماد را با صف خرید رو به رو کرده است.

در این گروه نمادهای «مداران»، «آپ»، «مرقام» و «افرا» با رشد 5 درصدی قیمت به صف خرید رسیده‌اند که صف خرید 4 میلیونی «مداران» سنگین‌ترین تقاضا را در این گروه به نام این نماد کرده است.

در نماد «آپ» که تعدیل مثبت 18 درصدی را روز گذشته بر روی «کدال» قرار داد، شاهد افزایش تقاضا هستیم. رشدی در مرز 30 درصدی درآمدهای شرکت (و به تبع آن رشد حدودا 20 درصدی سود عملیاتی)، نشان از وضعیت مناسب بنیادی این شرکت دارد.

در نماد مرقام نیز ادامه افت و خیز‌های میان‌مدتی اخیر را شاهد هستیم. این نماد که روند صعودی خود را مجددا (پس از اصلاح) از اواسط بهمن آغاز کرده است، با صف خرید امروز و رشد 5 درصدی، به بازده 37 درصدی در 11 روز کاری اخیر رسیده است. به نظر می‌رسد همچنان اخبار مرتبط با پروژه صندوق‌های فروشگاهی در این نماد به رشد قیمت سهم منجر شده است. هر چند تجربیات کنتور سازی ایران در سال اخیر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در «مرقام» را افزایش می‌دهد؛ کما اینکه در «مرقام» نیز رفتار نوسانی ماه‌های اخیر را شاهد هستیم. این موضوع به امیدواری و واهمه سهام‌داران در این نماد به صورت همزمان اشاره دارد.