سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

12:24 - 1400/01/25
تنها 3 درصد از جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران می‌رسد.

اتاق بازرگانی تهران: محمدرضا رضوی؛ رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد جایگاه ایران از نظر ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: محاسبات آنکتاد نشان می‌دهد در پنج سال گذشته و میان 141 کشور، رتبه ایران می‌توانست بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه قرار گیرد. با این وجود اما رتبه 110 در میان 141 کشور به ایران رسیده است. تنها سه درصد از جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران اختصاص یافته است.