دماسنج بازار

افت پالایشی‌ها در معاملات امروز

12:24 - 1400/01/25
نمادهای این گروه از جمله «شبندر» و «شاوان» که در روزهای گذشته با افزایش تقاضا صعود قیمت را تجربه کردند، در معاملات امروز شاهد عقبگرد موضع صعودی آنها هستیم.

به دنبال انتظار بازار در ارائه تعدیل مثبت در نمادهای این گروه از جمله «شبندر» و «شاوان»، رشد قیمت این نمادها را در روزهای اخیر مشاهده کردیم. «شاوان» پس از دو روز صف خرید و رشد 5 درصدی، معاملات امروز خود را در رنج مثبت  آغاز کرد؛ هر چند در ادامه شاهد بازگشت قیمت این نماد فرابورسی بودیم. فروش حقیقی‌ها در فروش امروز این نماد به موضع نوسان‌گیری در این سهم اشاره دارد. این رویداد تا میانه‌های بازار به افت یک درصدی قیمت این سهم پالایشی شده است.

در «شبندر» هم پس از رشدهای اخیر (به دنبال زمزمه‌های تعدیل مثبت در این نماد)، افت قیمت سهم را به دنبال افزایش فروش حقیقی‌ها مشاهده می‌کنیم. این رویداد که کاهشی بیش از 2 درصدی را برای «شبندر» به همراه دارد، منجر به قرارگیری قیمت سهم در مرز 480 تومان شده است. عدم تحرک از سوی حقوقی‌ها در این نماد نیز به اهرم مضاعفی در کاهش قیمت سهم تبدیل شده است. به نظر می‌رسد گنجینه آرمان شهر که روز گذشته به خرید 5 میلیونی و روزهای قبل‌تر از آن به خرید‌های 2 میلیونی در این نماد دست زده بود، تا اینجای معاملات امروز، تحرکی را از خود نشان نداده است.

عمده نمادهای این گروه در محدوده منفی در حال تبادل هستند که افت بیش از 3 درصدی نفت بهران و کاهشی در مرز 5 درصدی قیمت نماد «شنفت» سرآمد نزول قیمت در این گروه هستند. این نماد با قرار گرفتن در مرز 460 تومانی به پایین‌ترین قیمت 4 سال اخیر خود رسیده است (ابتدای دی 91).