چرخش ساعت میانی گروه سرب و روی

12:24 - 1400/01/25
در حالی که معاملات روز گذشته این نمادها با فشار فروش بالایی همراه بوده و شرع ضعیف امروز آنها نیز در همین راستا بود، تغییر رفتار قیمتی منجر به صف خرید در برخی نمادها شده است.

در این راستا می‌توان به معاملات امروز نمادهای زیر اشاره کرد:

«کیمیا»

این نماد که افت بیش از 4 درصدی را دیروز تجربه کرد، در معاملات امروز با رسیدن به قیمت 1300 تومانی، افتی در مرز 5 درصدی را در ساعت ابتدایی معاملات به ثبت رساند. کیمیای زنجان گستران که روز گذشته گزارش پیش‌بینی خود را در سال آتی با تعدیل مثبت 8 درصدی روانه «کدال» کرده بود، مسیر صعودی را با عبور از ساعت میانی طی کرده تا با نزدیک شدن به ساعت 12، رشدی در مرز 5 درصدی را به همراه داشته باشد (نوسانی بیش از 9 درصد).

«زنگان»

این نماد هم که مانند سایر نمادهای همگروه خود کاهشی بالاتر از 4 درصدی را دیروز پشت‌سر گذاشت، در ابتدای معاملات امروز به نزول قیمت خود ادامه داد، اما با عبور از ساعت میانی روند صعود قیمت این سهم آغاز شده و با رسیدن به رشد 5 درصدی، صف خرید را به خود می‌بیند. صنعت روی زنگان گزارش نخستین پیش‌بینی درآمد خود را برای سال 96 با تعدیل مثبت 23 درصدی همراه ساخته است.

«فزرین»

زرین معدن آسیا هم شرایطی مشابه با نمادهای گفته شده دارد. این نماد روز گذشته با افت 5 درصدی به صف فروش رسید. معاملات امروز این سهم نیز با کاهش قیمت آن کلید خورد. اما به دنبال شروع روند صعودی در این گروه در میانه‌های بازار، رشد قیمت «فزرین» با صعود 5 درصدی و تشکیل صف خرید به انتهای بازار نزدیک می‌شود. گزارش این نماد در پیش‌بینی سال 96 با تعدیل مثبت 7 درصدی همراه بود.

«فسرب»

ملی سرب و روی ایران با افت قیمت بیش از 4 درصدی در خرید و فروش‌های دیروز، معاملات امروز را آغاز کرد که این مهم به افتی در مرز 3 درصدی قیمت این نماد منجر شد. اما سناریوی ساعت میانی در این نمادها برای «فسرب» نیز صادق بود. این نماد نیز با رسیدن به قیمت 320 تومان رشدی در مرز 4 درصدی را تا نزدیکی به انتهای بازار به ثبت رسانده است. این شرکت نیز در انتهای هفته گذشته تعدیل مثبت 7 درصدی را منتشر کرده بود.

با این وجود در گروه استخراج کانه‌های فلزی رنگ قرمز در معاملات تمامی نمادها دیده می‌شود که عمده نمادها کاهشی بیش از 2 درصدی را سپری می‌کنند. هر چند این مهم در قیاس با معاملات روز گذشته با اعدیل فشار فروش قابل رصد است. برخی تحلیل‌های این گروه را می‌توانید در این لینک بخوانید.