واگذاری سهام ۵ شرکت دولتی

12:24 - 1400/01/25
سهام ۵ شرکت دولتی «سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت»، «زغال‌سنگ البرز شرقی»، «نوسازی صنایع ایران»، «گوشت یزد» و «پالایش گاز بید بلند خلیج فارس» در اسفندماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می‌شود.

 سازمان خصوصی سازی: سهام ۵ شرکت دولتی در اسفندماه امسال روی میز فروش می‌رود که بر این اساس ۹۵درصد سهام شرکت «سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت» به قیمت پایه هر سهم ۱۲هزار و ۳۷۰ ریال و ارزش کل پایه ۹۹۸ هزار و ۸۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در روز دوم اسفند امسال از طریق مزایده واگذار خواهد شد. همچنین تعداد ۳۱۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۰۵ سهم «زغال‌سنگ البرز شرقی» معادل ۹۵ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۱۸۲۶ ریال و ارزش کل پایه ۵۸۴ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۳۳۰ ریال در این روز به مزایده گذاشته می‌شود. این گزارش می‌افزاید: ۹۶.۰۳۸ درصد سهام مجموعه «نوسازی صنایع ایران» شامل ۸۷ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۶۰۲ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲ هزار و ۷۱۰ ریال و ارزش کل پایه ۲۳۸ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۴۲۰ ریال؛ ۲۴.۷ درصد سهام «گوشت یزد» شامل ۱۸ هزار و ۵۵۰ سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۹۴ ریال و ارزش کل پایه ۲۶ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۰۰ ریال و ۰.۰۲۵ درصد سهام «پالایش گاز بید بلند خلیج فارس» شامل ۲ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۵۴۳۷ ریال و ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در روز دوم ماه پایانی امسال از طریق مزایده واگذار می‌شود.