دماسنج بازار

هجوم خریداران در «شپنا»

12:24 - 1400/01/25
به دنبال افزایش انتظارات در تعدیل مثبت پالایشی‌ها، پس از اصلاح قیمت روز گذشته نمادهای پرتوجه، شاهد رشد مجدد آنها در معاملات امروز هستیم. در این میان توقف نماد «شبندر» به افزایش توجهات در «شپنا» کمک کرده است.

معاملات امروز پالایش نفت اصفهان در حالی با رشد 5 درصدی قیمت این نماد و صف خریدی در مرز 2 میلیون سهم (با گذشت نیم ساعت از شروع بازار)، دنبال می‌شود که فروش بالای حقوقی‌ها در این سهم دیده می‌شود. عرضه نزدیک به 20 میلیون سهم از سوی این سهام‌داران به تقابل با خریداران منجر شده است (75 درصد معاملات). به این ترتیب و با معامله بیش از 25 میلیون سهم، این نماد پالایشگاهی با رشد حداکثری خود تاثیر بیش از 50 واحدی را بر شاخص کل نهاده تا به تاثیرگذارترین نماد بورسی بدل شود.

بررسی معاملات روزهای گذشته این نماد به عدم حضور فعال حقوقی‌ها در این سهم اشاره دارد. به این ترتیب و با توجه به حجم بالای معاملات در این نماد، به تاثیر توقف «شبندر» بر نمادهای این گروه (و به خصوص چرخش خردیداران در «شپنا») خواهیم رسید. این نماد در روزهای گذشته معاملات متعادلی را دنبال کرده است. همچنین حجم میانگین معاملات ماهانه‌ای که کمتر از 3 میلیون سهم است، گویای این اتفاقات می‌باشد.

در انتها به این موضوع اشاره می‌شود که خرید خالص حقیقیها در «شپنا» به مرز 4 میلیارد تومان نزدیک شده است (در مدت کمتر از نیم ساعت). با این رویداد بیش‌ترین توجه خریداران حقیقی به «شپنا» اختصاص یافته است که فاصله بسیار معناداری را با نماد پس از خود از این حیث را دارد («مرقام» با خریدی در محدوده 200 میلیون تومان). اما همانطور که اشاره شد موضوعی که باید در نظر داشت، عرضه بالای حقوقی‌ها در این نماد است.