بازگشت قیمت سیمانی‌ها

12:25 - 1400/01/25
این گروه که معاملات مثبتی را به دنبال تعدیلات مثبت عمده نمادها، در چند روز اخیر تجربه کردند، در معاملات امروز فشار فروش را به خود می‌بینند.

در معاملات این روزهای نماهای این گروه شاهد افزایش تقاضا بودیم. این مهم به دنبال تعدیل مثبت گروهی این نمادها رخ داده بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل اصلی این تعدیلات به افزایش نرخ فروش سیمان بازمی‌گشت. پس از توضیحات روز گذشته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت مبنی بر افزایش اندک نرخ فروش، معاملات امروز عمده نمادهای این گروه به دنبال فشار فروش نوسانگیران، با کاهش قیمت رو به رو است.

در این معاملات، افت بیش از 4 درصدی قیمت سهام سیمان سپاها، کاهش بیش از 3 درصدی در نمادهایی مانند «سدور»، «ساراب» و «سفارس» و معاملات در رنج منفی در «سشرق» و «سهگمت» که افتی بیش از2 درصدی (در لحظه نگارش خبر) را به همراه داشته، قابل رصد است. با وجود این نمادهای «ساروم» و «سبزوا» معاملاتی در راستای مخالف با این گروه را تجربه کرده و با رشد 5 درصدی قیمت خود به انتهای بازار نزدیک می‌شوند. «سبزوا» صف خریدی بیش از یک میلیونی را به همراه دارد.